SIKÇA SORULAN SORULAR

Boşanmak istiyorum ne yapmalıyım?

Boşanma konusunda kararlıysanız öncelikle Anlaşmalı mı yoksa Çekişmeli mi Boşanacağınıza karar vermeniz gerekmektedir. Eşiniz ile Boşanma ve Boşanmanın sonuçları konusunda anlaşabilirseniz Anlaşmalı boşanma, çok daha kısa ve kolay sonuçlanır.Boşanma ve ferileri konusunda eşiniz ile anlaşamıyorsanız, çekişmeli boşanma yoluna giderek evlilik birliğini çekilmez hale getiren boşanma sebebinizi ve iddialarınızı içeren bir dilekçe ile Aile Mahkemesine başvurmanız gerekmektedir.

Boşanma davalarına bakan mahkeme hangisidir?

Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde görevli mahkeme Aile mahkemesi sıfatı ile Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Boşanma Davası nasıl ve nerede açılır?

Boşanma davası açmak istiyorsanız. Öncelikle Davayı hangi aile mahkemesinde açacağınıza karar vermeniz gerekmektedir. Çünkü davayı açabileceğiniz yetkili üç yer aile mahkemesi bulunmaktadır. Oturduğunuz yer mahkemesi, karşı tarafın ikamet ettiği yer mahkemesi ve son 6 boyunca oturduğunuz yer mahkemesi boşanma konusunda yetkilidir. Daha sonra Aile mahkemesine vereceğiniz üç nüshadan oluşan dava dilekçesini hazırlayarak akabinde mahkeme veznesine dava harç ve masraflarını yatırmanız gerekmektedir. Bu aşamadan sonra dilekçelerin teatisi aşaması başlamaktadır.

Boşanma davası başka şehirde açılabilir mi?

Davayı açabileceğiniz yetkili üç yer aile mahkemesi bulunmaktadır. Oturduğunuz yer mahkemesi, karşı tarafın ikamet ettiği yer mahkemesi ve son 6 boyunca oturduğunuz yer mahkemesi boşanma konusunda yetkilidir.Bu üç yer dışında başka bir şehirde açılamaz. Fakat evden ayrılıp baba evine sığınan kadın açısından baba evinin bulunduğu yer mahkemesi de boşanma için yetkili olabilir.

Boşanmak isteyen kadın ne yapmalı?

Boşanma davalarında birçok kadın yasal haklarını bilmediği ve hukuki destek alamadığı için hak kaybına uğramaktadır. Boşanma davalarının birçoğunda boşanma nedeni, kadına gösterilen fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddet olarak karşımıza çıkmaktadır. Kanunlarımız şiddet gören kadınları korumakta şiddet gösteren kişilere karşı önleyici tedbirler uygulamaktadır.Boşanma davası dilekçesi ile birlikte 6284 Sayılı Kanununa göre talep edilebilen koruma ve uzaklaştırma tedbiri, şiddete uğrayan bireylerin lehine düzenlenmiş bir yasal haktır.
Şiddete uğradığınızda, en yakın Karakola, Cumhuriyet Savcılığına, Aile Mahkemesine başvurabilirsiniz ve Ailenin Korunmasına İlişkin yasa da yer alan koruma tedbirlerini talep edebilirsiniz.

Boşanma davaları ne kadar sürer?

Anlaşmalı boşanma davasında boşanma süresi ortalama bir haftadır. (7 gün) Çekişmeli boşanma davasında ise bu süre yerel mahkemede 6 ile 9 ay arasında sürmektedir.

Boşanmak için gerekli belgeler nelerdir?

Boşanmak için gerekli olan evraklar : Boşanma davası açabilmeniz için gerekli olan en önemli evrak yasal şartları muhafaza eden dava dilekçenizdir. Dava dilekçeniz ve nüfus cüzdanınız dava açabilmeniz için yeterlidir.

Boşanma davası açma ücreti ne kadar?

Boşanma davası açarken mahkeme veznesine Başvurma Harcı, Peşin Harç, ve Gider avansını yatırmak zorundasınız. Bu harç ve masrafları yatırmadan boşanma davası açamazsınız.

Boşanmada Hakim ne sorar?

Boşanma davasında Hakim, taraflara dilekçelerinde dayandıkları boşanma sebepleri ile ilgili iddia ve savunmaları çerçevesinde uzlaştıkları veya uzlaşamadıkları hususlar konusunda sorular sorar. Ayrıca tanıkların dinlenmesi esnasında hakim, tanıklara da konuyla ilgili sorular sorar.

Boşandıktan sonra nafaka davası açılabilir mi?

Yoksulluk Nafakası Boşanma davası ile birlikte talep edilmemişse, ancak boşanma kararı kesinleştikten sonra bir yıl zarfında Nafaka davası açarak yoksulluk nafakası talebinde bulunabilir.(TMK.178)

En hızlı nasıl boşanabilirim?

En kolay ve en hızlı boşanma türü “Anlaşmalı Boşanma” türüdür. Çünkü anlaşmalı boşanma da taraflar tüm konularda (boşanma, velayet, nafaka, tazminat) anlaşma sağladıkları için çekişmesiz olarak bir hafta gibi bir sürede boşanabilmektedirler.

Anlaşmalı boşanma şartları nelerdir?

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Anlaşmalı boşanma davaları tıpkı çekişmeli boşanma davaları gibi Aile Mahkemelerinde açılır, Anlaşmalı boşanma davasında yetki kesin yetki niteliğinde değildir. Taraflar anlaşmaya vardıkları herhangi bir yer Aile mahkemesinde bu davayı açabilirler. Mutabık kalınan il de Aile Mahkemesi yok ise Asliye Hukuk Mahkemesine Dava Açılır.

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır?

Anlaşmalı boşanma yolu ile boşanmak için Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi ve Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hazırlanmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü acele ve gelişi güzel hazırlanacak bir protokol değildir. Anlaşmalı boşanma protokolü adı altında, internette bir yığın doküman yayınlanmış olsa da her evliliğin kendine has sorunları, her çiftin mali ve sosyal açıdan farlılık gösteren talepleri olabilir. Bu nedenle anlaşmalı boşanma protokolünü anlaşmalı boşanma konusunda uzman olan bir avukatın düzenlenmesi doğru bir seçim olacaktır.

Anlaşmalı boşanma için gerekli evraklar nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davası dilekçeniz ve bu dilekçenin eki niteliğindeki Anlaşmalı boşanma protokolü ve kimliğiniz yeterlidir. Ayrıca dava harç ve masraflarının yatırıldığına ilişkin dekontları da dosyaya koymanızda fayda vardır.

Anlaşmalı boşanmadan sonra tazminat davası açılır mı?

Anlaşmalı boşanma davasından sonra tazminat talep edemezsiniz. Anlaşmalı boşanma protokolünde açıkça talep etmediyseniz ya da hakkımdan feragat ediyorum dediyseniz boşanma sonrasında tazminat talep edemezsiniz.

Anlaşmalı boşanma mahkeme masrafları ne kadardır?

Boşanma davası açarken mahkeme veznesine Başvurma Harcı, Peşin Harç, ve Gider avansını yatırmak zorundasınız. Bu harç ve masrafları yatırmadan boşanma davası açamazsınız.

Anlaşmalı boşanmalarda avukat gerekir mi?

Anlaşmalı boşanma davalarını Avukat ile takip etme zorunluluğunuz yok. Fakat Anlaşmalı boşanma dilekçesi ve bunun eki niteliğinde olan protokolün hazırlanması, uzmanlık gerektiren bir alandır. Bu nedenle hak kaybına uğramamak için bu konuda uzman bir avukata danışmanız sizin yararınıza olacaktır.

Anlaşmalı boşanmada eşlerden biri gelmezse ne olur?

Anlaşmalı boşanma davasına eşlerden biri gelemezse boşanma gerçekleşmez. Çünkü tarafların her ikisi de duruşmaya gelmek zorundadır. Bu Anlaşmalı boşanma davasının en önemli şartlarındandır.

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürede sonuçlanır?

Taraflar anlaşmalı boşanma dilekçesini ve protokolünü yasal şartlarına uygun bir şekilde düzenleyip mahkemeye sunmuş ve duruşma tarihinde her iki tarafta duruşmaya gelerek protokolde yazılı olan şartları kabul ettiklerini teyit etmişlerse, tek celsede boşanma gerçekleşir.